Гаранционни условия

Уважаеми клиенти,

PocketBook изразява голямото си задоволство от вашия избор. Ние гарантираме високо качество и надеждно изпълнение на нашите продукти, при спазване на правилата за работа, които можете да намерите в ръководството за потребителя.

Моля, обърнете внимание, че гаранционните задължения са специфични за съответната държава.

PocketBook не осигурява глобална (за целия свят) гаранция. Гаранционните задължения на PocketBook са локални и може да се различават според държавата, където е закупено устройството.

Гаранционните задължения, установени от PocketBook за конкретна държава, важат само за устройствата, които са предназначени от PocketBook за продажба в тази държава, закупени са в тази държава и са преминали сертификация или подобни процедури за съответствие със стандартите на тази държава.

Общи гаранционни условия

PocketBook по свое усмотрение ще ремонтира или замени устройството или неговите дефектни части, предмет на настоящите гаранционни условия. PocketBook може да замени дефектните части с нови или ремонтирани части или устройства, еквивалентни на нови части както по функционалност, така и по производителност.

Всички заменени части и устройства стават собственост на PocketBook.

Настоящите гаранционни условия се прилагат за всеки ремонт или замяна на части на устройството за остатъка от първоначалния гаранционен период или за 3 месеца от датата на връщане на устройството от сервиза, в зависимост от това кой период е по-дълъг.

Преди да направите рекламация за дефектен продукт PocketBook и да посетите оторизирания сервизен център, моля, свържете се с нашия център за връзка с клиенти или с оторизирания сервизен център във вашата държава. За информация за контакт с център за връзка с клиенти и с оторизирани сервизни центрове, моля, посетете официалния международен уебсайт на PocketBook на адрес www.pocketbook.bg и намерете раздела „Поддръжка“ за своята държава.

Настоящата гаранция не покрива транспортните разходи и рискове, свързани с транспортирането на вашето устройство до и от оторизиран сервизен център, освен ако местното законодателство не предвижда друго.

Можете да изпратите устройството до сервизния център от държава/регион, където PocketBook има оторизиран сервизен център. Ако се намирате в държава/регион, където PocketBook няма оторизиран сервизен център, трябва да доставите устройството до съответния сервизен център със собствени усилия и за ваша сметка. PocketBook не може да ви помогне и не носи отговорност за международна доставка на устройството до оторизиран сервизен център и за приложими митнически разрешения поради такава доставка.

Моля, имайте предвид, че ще трябва да платите за диагностична процедура, ако оторизиран сервиз открие следното:

  • след диагностиката е установено, че ремонтът не се покрива от гаранционните условия (в извънгаранционни случаи);
  • устройството работи правилно и не се откриват дефекти или неизправности;
  • потребителят отказва да получи гаранционно обслужване.

Моля, имайте предвид, че цената на диагностиката варира в различните сервизни центрове и не се задава или определя от PocketBook.

Само лицата, упълномощени от PocketBook, могат да извършват ремонти или услуги. Контактите с оторизираните сервизни центрове са изброени на www.pocketbook.bg в раздела „Поддръжка“ за вашата държава. Всяко отваряне на устройството, всеки ремонт или всякаква друга намеса в работата на устройството се счита за намеса на трета страна и ще доведе до отказ от гаранционно обслужване.

Моля, архивирайте всички важни данни и изтрийте цялата поверителна или лична информация, преди да подадете заявката до сервизния център.

Гаранционен срок на продукта и срок на експлоатация на продукта

Гаранционният срок на устройствата PocketBook е 24 месеца от датата на закупуване на устройството, но не повече от 30 месеца от датата му на производство. Срокът на експлоатация на устройствата PocketBook е 36 месеца от датата на закупуване на устройството, но не повече от 42 месеца от датата му на производство.

Гаранционният срок за батерии е 6 месеца от датата на закупуване на устройството или от датата на смяна на батерията. Срокът на експлоатация на батерията е 6 месеца.

Ефективността на батериите, произведени по литиево-йонна технология, зависи от броя на циклите на зареждане-разреждане, условията на използване (температура, ток) и продължителността на съхранение. Литиево-йонните батерии обикновено поддържат ограничен брой цикли зареждане-разреждане и с всеки цикъл на зареждане-разреждане капацитетът на батерията намалява. Следователно намаляването на времето за работа на устройството от батерията по време на работа е нормален процес поради естествено износване.

Гаранционният срок за аксесоарите на PocketBook е 6 месеца от датата на закупуване. Срокът на експлоатация на аксесоарите на PocketBook е 6 месеца от датата на закупуване.

Капаците или калъфите за устройства изпълняват защитна функция; те обаче не могат напълно да предотвратят евентуални повреди от различни механични въздействия, падания, удари, натиск, изкривявания, огъвания и др.

За да определи оставащия гаранционен срок, сервизният център на PocketBook проверява периода, изминал от датата на производство на устройството, в базата данни на устройствата PocketBook.

Когато този период надвишава 24 месеца, сервизният център на PocketBook определя първия ден от гаранционния срок от датата на покупката, посочена в предоставения от потребителя документ, който потвърждава покупката: касова бележка (разписка за продажба, разписка за доставка) или други документ, потвърждаващ покупката, който трябва да съдържа датата на покупка, името на модела, серийния номер и подпис и печат на продавача.

Ако потребителят не е предоставил някой от документите, потвърждаващи покупката, или предоставените документи съдържат непълна или неточна информация, началото на гаранционния срок се изчислява от датата на производство на устройството, която е отпечатана върху опаковката му и е кодирана в серийния му номер.

Ако гаранционният срок, започващ от датата на производство на устройството, е изтекъл, PocketBook има право да откаже предоставянето на гаранционно обслужване.

PocketBook има право да не извършва извънгаранционно или следгаранционно обслужване за устройства, чийто срок на експлоатация е изтекъл. Услугата може да се предоставя за устройства, чийто срок на експлоатация е изтекъл, ако сервизният център има техническа възможност да направи това.

Ограничения и изключения

PocketBook не носи отговорност за щети, надвишаващи разходите за закупуване на устройството, както и за всяка загуба на възможност за работа, загуба на време, неудобство, търговска загуба, загуба на печалба или спестявания, други случайни, специални или косвени загуби, неустойки или съдебни разходи, произтичащи от неизправност или невъзможност за използване на устройството.

Тази ограничена гаранция не покрива и не важи за следното:

1. Кабели, адаптери и аксесоари, които се доставят с устройството.

2. Естествено износване или козметични дефекти (одрасквания, драскотини, петна, зацапване или ожулвания на повърхности или специални покрития, вдлъбнатини, драскотини, последици от излагане на всякакви химикали, медицински или козметични продукти и т.н.).

3. Цялост и възстановяване на данни, настройки, потребителски профили, файлове или програми.

4. Повреди поради свързване на устройството към несъвместими портове, конектори или източници на захранване, както и поради спадове на напрежението и др.

5. Дефекти, които се дължат на намеса на трета страна (ремонт, инсталиране и/или подмяна на компоненти или софтуер на устройството, както и на действия на зловреден софтуер или вируси).

6. Повреди и дефекти поради нарушаване на правилата за работа, описани в ръководството за потребителя, както и поради неправилно или неподходящо използване на устройството.

7. Повреди и дефекти, които се дължат на използване на устройството в комбинация с неоригинални аксесоари или други продукти на трети страни.

8. Повреди и дефекти, които се дължат на проникването на каквито и да са течности вътре в устройството или на потапяне на устройството в течност.*

*Някои модели устройства отговарят на определен клас на влагозащита. За още информация относно влагозащитата на вашето устройство вижте ръководството на потребителя за вашия модел или описанието на вашето устройство на www.pocketbook.bg в раздела „Поддръжка“ за държавата, където е закупено устройството.

9. Механични повреди, включително скрити повреди, дължащи се на излагане на вещества и предмети на трети страни, както и поради падане или друго механично въздействие (напр. повреда на екрана, слота за четец на карти, портовете или конекторите на устройството, както и елементи на корпуса и т.н.).

10. Степени и разнородни нюанси на сивото в изображенията на дисплея, което е характеристика на всички екрани, базирани на технологията за електронни мастила (E-Ink), и не е дефект.

11. Случаи, когато броят на „мъртвите“ пиксели (черни или светещи точки) на екрана на устройството не надвишава пет.

12. Появата на осветени зони на екрана на устройството, които се виждат под различни ъгли, когато подсветката е включена. Това се дължи на особеностите на производствената технология на подсветката и не е дефект в устройството.

13. Разликата в нюансите на светлината на екрана на устройството, когато подсветката е включена. Това е характерна особеност на производствения процес на LED и не е индикатор за лошо качество на устройството или отклонение от декларираните спецификации.

14. Наличието на сенки и области с различна яркост в долната част на екрана на устройството, когато подсветката е включена.

15. Случаи на индивидуална непоносимост, дразнене, алергични и други реакции на тялото към устройството/аксесоара, елементи на корпуса, вътрешни компоненти, покрития или миризми.

Ограничения на гаранцията на софтуера

Софтуерът („фърмуер“) на устройството се доставя „както е“. PocketBook не гарантира подобаващото качество, производителност и функционалност на софтуера на трети страни или неговата съвместимост със софтуера на PocketBook. PocketBook не дава гаранция, че софтуерът не съдържа грешки или бъгове. PocketBook не гарантира съвместимостта на хардуерните и софтуерните продукти на устройството с хардуер и софтуер, който не е част от устройството, освен както е посочено в ръководството за потребителя. PocketBook не гарантира пригодността на софтуера за дефинирана от потребителя цел, нито гарантира, че софтуерът ще отговаря на личните изисквания и очаквания на потребителя или на аналози и стандарти, които не са описани в придружаващата документация или на уебсайта на PocketBook.

PocketBook не гарантира правилната работа на софтуера с неправилни или повредени файлове и не носи отговорност за коректната работа на файлове на трети страни.

PocketBook може, по свое усмотрение, по време на срока на експлоатация на устройствата периодично да подобрява и модифицира софтуера („фърмуер“) на устройството и от време на време да пуска нови версии на софтуера („фърмуер“). За постигане на най-добро потребителско изживяване с устройството, PocketBook силно препоръчва използването на най-новите версии на софтуера („фърмуер“), достъпни за актуализиране чрез Wi-Fi или на уебсайта на компанията в раздела „Поддръжка“ за вашата държава.

PocketBook има право по свое усмотрение да вземе решение за инсталиране (преинсталиране) и актуализиране на софтуера („фърмуер“) на устройството в процеса на гаранционно и следгаранционно обслужване. За повечето случаи на обслужване и ремонт на устройството, инсталирането (преинсталирането) или актуализирането на софтуера („фърмуер“) е задължителен и необходим етап и неразделна част от технологичния процес на обслужване и ремонт на устройството и по-нататъшна диагностика.

PocketBook и сервизният център не могат да гарантират по-нататъшна правилна работа на устройството при използване на по-ранни версии на софтуера („фърмуер“) и не носят отговорност за правилната работа на устройството в случай на използване на по-ранни версии на софтуера („фърмуер“). Отказът на потребителя да инсталира (преинсталира) или актуализира софтуера („фърмуер“) на устройството се счита за отказ на потребителя от гаранционно обслужване на устройството.

Aa HD